Tjänster

Elkonsulttjänster

Det finns många olika konsulttjänster inom el, installation och energi. Bland personalen finns installations- och serviceelektriker. Vi har konsulter inom larm, automation och energi.

Vid förfrågan kan du få se CV på våra larmtekniker, automationstekniker elektriker, nätverkstekniker eller elkraftingenjör.

Efterfrågan på våra elkonsulter är hög inom Stockholm och det kan behövas boka konsulter i god tid innan planerat arbete.

Elinstallation

Elinstallatörerna har att ta hänsyn till viktiga säkerhetsaspekter, lagar och regler. Inom lågspänning gäller vid installationer ett antal reglerings- och rådgivande texter, som kan klassificeras enligt följande:
– Lagstadgade föreskrifter (kopplade till produkter, etc.)
– Fackmannamässigt utförande (utfärdade yrkesinstitutioner, arbetsspecifikationer)
– Nationella och internationella standarder för installationer
– Nationella och internationella standarder för produkter

Var trygg i att våra konsulter både har lång erfarenhet och är uppdaterade i det senaste inom elteknikbranschen.

Automatiska styr och reglersystem

Ett automatiskt styr- och reglersystem har funktionen att behålla ett system i balans, exempelvis hantera eller behålla givna värden hos en maskin. Mätarna/sensorernas egenskaper hanteras noggrant med angivna villkor eller förutbestämda värden.

Exempel på enkla regulatorer är spänningsregulator, tryckregulator eller bränsleregulator.

Vi jobbar även med reglersystem som exempelvis styr gaser, vätskor, ljus eller el.

Mer komplexa styrsystem är designade för att sköta maskiner eller motorers hastigheter via elektroniska eller elektromekaniska medel. Exempel:
Elektroniska regulatorer används i moderna spårbundna logistiksystem för att styra robotars hastighet eller komplexa elektromekaniska hastighetsstyrsystem som används i fordon (farthållare)

Fastighetstjänster – hiss- och ventilationsteknik

Vi arbetar med elteknik i fastigheter. Hissar och ventilationssystem har en hel del elektronik och elmotorer som behöver löpande service efter installation. Dessutom behöver de besiktas med lagstadgad frekvens.
För den del som gäller OVK-besiktning samarbetar vi med Franska Bukten inom Stockholmsområdet.

Trådar, elmotorer och motvikter flyttar hissen upp och ner. Komplexa elektriska system styr hissen, från tryckknapparna i lobbyn, inne i hissen, brandsäkerhet, telekommunikation, etc.